Mireia Centre d'Estudis

 

primària; proves; psicopedagògiques;

Comencem la primària (proves psicopedagògiques)

L’Equip Psicopedagògic de l’escola, a finals de l’etapa d’Educació Infantil, valora el desenvolupament dels nostres alumnes amb un conjunt de proves: l’avaluació de les aptituds que es consideren bàsiques en finalitzar l’etapa, la prova...
Llegir