Mireia Centre d'Estudis

 

Blog

Olimpíada de Biologia

La Societat Catalana de Biologia juntament amb les Universitats catalanes organitzen des de l´ any 2011  l´Olimpíada de Biologia de Catalunya, que té com a objectiu principal estimular i implicar els estudiants de 2n Batxillerat en el desenvolupament d´aquesta ciència,  atès que resulta impossible comprendre la vida, analitzar els seus problemes i plantejar solucions sense un coneixement adequat de les principals qüestions biològiques, per exemple en aspectes com la contaminació ambiental, la biotecnologia i el tractament de malalties, entre  molts d´altres.

La nostra Escola hi és convidada cada curs i dissabte 6 de febrer, en Roger Salvador, la Thaís Bertran, en Marc Grao i la Marina Ruíz van ser convocats per realitzar, a la Facultat de Biologia, les proves, que consistiren en una part teòrica amb 50 preguntes tipus test de múltiple opció i en una de pràctica, on s´havien de resoldre tres problemes en què els participants havien de dissenyar estudis, realitzar experiments, preparar i/o examinar mostres, etc

D´un total de 200 alumnes de la província de Barcelona, en Roger i la Thaís han quedat classificats en el primer quartil (és a dir, entre els 25 primers) i en Marc i la Marina en el segon quartil.

Com sempre, els resultats han estat un èxit per a Mireia! Felicitats a tots ells!