Mireia Centre d'Estudis

 

Menjador

pdf

Menús Octubre Cataluña Bandera

DIA 1r  PLAT 2n  PLAT POSTRES
Dilluns 3 Espaguetis amb salsa de tomàquet i formatge ratllat (amb i sense gluten/fructosa) Llom amb salsa de poma i ceba i amanida verda Fruita
Dimarts 4 Llenties estofades (amb i sense fructosa) Ous ferrats i amanida Fruita
Dimecres 5 Sopa de lletres( amb i sense gluten/fructosa) Pollastre a la planxa amb amanida de blat de moro Iogurt
Dijous 6 Puré de verdures amb rostes (amb i sense gluten) Hamburguesa casolana de vedella amb amanida de tomàquet Fruita
Divendres 7 Amanida d’arròs Lluç a la planxa o amb salsa i amanida d’olives Fruita
Dilluns 10 Macarrons amb sofregit i formatge ratllat (amb i sense gluten/fructosa) Calamars a la romana i amanida verda Fruita
Dimarts 11 Cigrons estofats   (amb i sense fructosa) Pollastre al forn i amanida de tomàquet Fruita
Dimecres 12 Dia del Pilar
Dijous 13 Crema de pastanaga Croquetes de pernil  o llom a la planxa amb amanida Iogurt
Divendres 14 Arròs amb tonyina i salsa de tomàquet  (amb i sense fructosa) Llenguadina al forn i amanida de blat de moro Fruita
Dilluns 17 Amanida de pasta (amb i sense gluten) Botifarra amb xampinyons Fruita
Dimarts 18 Verdures saltades amb pernil Hamburguesa casolana de pollastre amb amanida d’olives Fruita
Dimecres 19 Llenties estofades (amb i sense fructosa) Vedella amb salsa i amanida verda Iogurt
Dijous 20 Sopa  d’estrelletes ( amb i sense gluten/fructosa) Truita de pernil dolç i amanida de formatge Fruita
Divendres 21 Arròs a la cassola (amb i sense fructosa) Bacallà al forn i amanida de tomàquet Fruita
Dilluns 24 Espirals vegetals amb salsa de tomàquet i formatge ratllat (amb i sense gluten/ fructosa) “Fingers” casolans de pollastre i amanida de blat demoro Fruita
Dimarts 25 Cigrons guisats (amb i sense fructosa) Llom a la planxa amb amanida de pastanaga Fruita
Dimecres 26 Estofat de patates amb sípia (amb i sense fructosa) Barretes de lluç  o lluç a la planxa i amanida verda Iogurt
Dijous 27 Arròs amb bacó i salsa de tomàquet (amb i sense fructosa) Ou ferrat amb amanida de tomàquet Fruita
Divendres 28 Verdura amb patata Pollastre al curri o a la planxa i amanida Fruita
Dilluns 31                                                              Festa local a Montgat  
Berenars  Parvulari
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Entrepà Iogurt natural amb cereals Fruita i bastonets de pa Entrepà Pa amb xocolata
Menús adaptats per a alumnes amb al·lèrgies i intoleràncies
NOTA: Per causes alienes a nosaltres, pot haver-hi algun canvi  en els menús

October Menu 🇬🇧

Day 1st course 2nd course Dessert
Monday 3 Spaghetti  with tomato sauce and grated cheese (also gluten/fructose  free) Tenderloin with apple and onion sauce and green salad Fruit
Tuesday 4 Stewed lentils(also fructose free) Fried eggs with salad Fruit
Wednesday 5 Soup with alphabet (also gluten / fructose free) Grilled chicken  and corn salad Yogurt
Thursday 6 Mashed vegetables with crumbs (also gluten free) Homemade beef hamburger with  tomato  salad Fruit
Friday 7 Rice salad Grilled hake also with sauce and  olives salad Fruit
Monday 10 Macaroni with fried tomato and grated cheese (also gluten / fructose free) Squid fritters  and green  salad Fruit
Tuesday 11 Stewed chickpeas (also fructose free) Baked chicken and tomato salad Fruit
Wednesday 12 Holiday
Thursday 13 Carrots cream Ham croquettes or grilled tenderloin and salad Yogurt
Friday 14 Rice with tuna fish and tomato sauce (also fructose free) Baked sole and corn salad Fruit
Monday 17 Pasta salad (also gluten free) Sausages with mushrooms Fruit
Tuesday 18 Sautéed vegetables with ham Homemade chicken  hamburger and olives salad Fruit
Wednesday 19 Stewed lentils(also fructose free) Beef  with sauce and green salad Yogurt
Thursday 20 Soup with stars (also gluten / fructose free) Ham omelette and cheese salad Fruit
Friday 21 Casserole rice (also fructose free) Baked cod and tomato salad Fruit
Monday 24 Vegetable pasta  with tomato sauce and grated cheese (also gluten/fructose  free) Homemade chicken “Fingers” and corn salad Fruit
Tuesday 25 Stewed chickpeas (also fructose free) Grilled tenderloin and carrots salad Fruit
Wednesday 26 Potato stew with cuttlefish (also fructose free) Hake sticks or grilled hake and green salad Yogurt
Thursday 27 Rice  with bacon and tomato sauce (also fructose free) Fried egg and tomato salad Fruit
Friday 28 Vegetables with potatoes Grilled chicken also with curry sauce  and  salad Fruit
Monday 31 Holiday
Nursery school snack
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
 Sandwich Natural yogurt with cereals Fruit and bread sticks Sandwich    Bread and chocolate
Menus adapted for students with allergies and intolerances
NOTE: Due to causes beyond our control, the menu may be changed

 

Menús Septiembre 🇪🇸

DIA 1er PLATO 2do PLATO POSTRE
Lunes 3 Espaguetis con salsa de tomate i queso rallado (con y sin gluten/fructosa) Lomo con  salsa de manzana y cebolla y ensalada verde Fruta
Martes 4 Lentejas estofadas (con y sin fructosa) Huevos fritos y ensalada Fruta
Miércoles 5 Sopa de letras (con y sin gluten/fructosa) Pollo a la plancha con ensalada de maíz Yogurt
Jueves 6 Puré de verduras  con picatostes( con y sin gluten) Hamburguesa casera de ternera con ensalada de tomate Fruta
Viernes 7 Ensalada de arroz Merluza a la plancha o con salsa y ensalada de olivas Fruta
Lunes 10 Macarrones con sofrito y queso rallado (con y sin gluten/fructosa) Calamares a la romana i ensalada verde Fruta
Martes 11 Garbanzos estofados (con y sin fructosa) Pollo al horno y ensalada de tomate Fruta
Miércoles 12 Día del Pilar
Jueves 13 Crema de zanahoria Croquetas de jamón o lomo  a la plancha con  ensalada Yogurt
Viernes 14 Arroz con atún i salsa de tomate  (con y sin fructosa) Lenguadina  al horno i ensalada de maíz Fruta
Lunes 17 Ensalada de pasta (con y sin gluten) Butifarra con champiñones Fruta
Martes  18 Verduras salteadas con jamón Hamburguesa casera de pollo con ensalada de olivas Fruta
Miércoles 19 Lentejas estofadas  (con y sin fructosa) Ternera con salsa y ensalada verde Yogurt
Jueves 20 Sopa  de estrellas ( con y sin gluten/fructosa) Tortilla de jamón dulce i ensalada de queso Fruta
Viernes 21 Arroz a la cazuela (con y sin fructosa) Bacalao al horno y ensalada de tomate Fruta
Lunes 24 Espirales vegetales con salsa de tomate y queso rallado (con y sin gluten/ fructosa) “Fingers” caseros de pollo i ensalada de maíz Fruta
Martes 25 Garbanzos guisados  (con y sin fructosa) Lomo a la plancha con ensalada de zanahoria Fruta
Miércoles 26 Estofado de patatas con sepia (con y sin fructosa) Barritas de merluza  o merluza a la plancha y ensalada verde Yogurt
Jueves 27 Arroz con bacón y salsa de tomate (con y sin fructosa) Huevo frito con ensalada de tomate Fruta
Viernes 28 Verdura y  patata Pollo al curry o a la plancha y ensalada Fruta
Lunes 31                                                              Fiesta local en Montgat  
Meriendas Parvulario
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Bocadillo Yogurt natural  con cereales Fruta i bastoncillos de pan Bocadillo Pan y chocolate
Menús adaptados para alumnos con alergias e intolerancias
NOTA: Por causa ajenas a nuestra voluntad, puede haber algún cambio en los menús