Mireia Centre d'Estudis

 

Menjador

pdf

Menús Maig Cataluña Bandera

DIA 1r  PLAT 2n  PLAT POSTRES
Dijous 2 Arròs amb salsa de tomàquet Ou ferrat  i amanida de tomàquet Iogurt
Divendres 3 Verdura amb patates Pollastre al curri o a la planxa i amanida d’enciam Fruita
Dilluns 6 Macarrons amb sofregit (amb i sense gluten) Calamars a la romana o lluç a la planxa  i amanida verda Fruita
Dimarts 7 Cigrons estofats o amanida de cigrons Pollastre a la planxa o al curri i amanida variada Fruita
Dimecres 8 Sopa d’estrelles (amb i sense gluten /fructosa /brou vegetal)   o gaspatxo Truita de patates i tomàquet amanit Iogurt
Dijous 9 Vichyssoise amb rostes  (amb i sense gluten/lactosa) Botifarra o llom a la planxa i amanida d’enciam i pipes Fruita
Divendres 10 Fideus a la cassola amb sípia i gambes Lluç a la planxa i amanida de tomàquet i blat de moro Fruita
Dilluns 13 Espaguetis a la carbonara  (amb i sense gluten / lactosa) Croquetes de pernil (amb i sense gluten) o pollastre a la planxa  i amanida d’enciam i olives Fruita
Dimarts 14 Llenties estofades Ou ferrat i amanida de tomàquet i orenga Fruita
Dimecres 15 Sopa de pistons  (amb i sense gluten /fructosa/brou vegetal) Bistec a la planxa o al rocafort i pastanaga ratllada Iogurt
Dijous 16 Verdura amb patates Pollastre amb salsa o a la planxa i amanida verda Fruita
Divendres 17 Arròs amb salsa de tomàquet Bunyols de bacallà o peix blanc a la planxa i amanida de tomàquet i orenga Fruita
Dilluns 20 Festa local a Montgat
Dimarts 21 Amanida de pasta “Fingers” de pollastre i amanida d’enciam i pipes Fruita
Dimecres 22 Cigrons estofats Truita de pernil dolç i formatge o a la francesa i amanida de blat de moro Fruita
Dijous 23 Sopa d’estrelletes (amb i sense gluten /fructosa /brou vegetal)   o gaspatxo Hamburguesa casolana de vedella i amanida de formatge Iogurt
Divendres 24 Crema de pastanaga amb encenalls de pernil Barretes de lluç o lluç a la planxa  i amanida Fruita
Dilluns 27 Galets amb bacó  amb salsa de tomàquet i formatge ratllat (amb i sense gluten/lactosa) Llom amb salsa de poma i ceba i amanida verda Fruita
Dimarts 28 Llenties estofades o amanida de llenties Croquetes de pernil o bistec a la planxa amb pastanaga ratllada Fruita
Dimecres 29 Sopa de pistons (amb i sense gluten /fructosa/ brou vegetal)   o gaspatxo Vedella estofada amb salsa Iogurt
Dijous 30 Arròs amb tomàquet Lluç amb salsa verda i amanida d’enciam, tomàquet i olives Fruita
Divendres 31 Verdura amb patates Pollastre al curri o a la planxa i amanida variada Fruita
Berenars  Infantil
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Entrepà Iogurt natural amb cereals Fruita i bastonets de pa Entrepà Entrepà
Menús adaptats per a alumnes amb al·lèrgies i intoleràncies
NOTA: Per causes alienes a nosaltres, pot haver-hi algun canvi  en els menús

 

May Menu 🇬🇧

Day 1st course 2nd course Dessert
Thursday 2 Rice with tomato sauce Fried egg and tomato salad Yogurt
Friday 3 Vegetables with potatoes Chicken curry or grilled and lettuce salad Fruit
Monday 6 Macaroni with fried sauce (also gluten free) Fried squid rings or grilled hake and green salad Fruit
Tuesday 7 Stewed chickpeas or chickpeas salad Grilled chicken or chicken curry and mixed salad Fruit
Wednesday 8 Soup with stars (also gluten /fructose free / vegetable broth) or gazpacho Potato omelette and tomato salad Yogurt
Thursday 9 Vichyssoise with crumbs (also gluten /lactose free) Sausage or grilled tenderloin and lettuce and seeds salad Fruit
Friday 10 Casserole noodles with cuttlefish and shrimps Grilled hake and tomato and corn salad Fruit
Monday 13 Spaghetti Carbonara (also gluten/lactose free) Ham croquettes (also gluten free) or grilled chicken and lettuce and olives salad Fruit
Tuesday 14 Stewed lentils Fried egg and tomato and oregano salad Fruit
Wednesday 15 Soup with spaghetti rings (also gluten /fructose free /vegetable broth) Grilled beef steak or with Roquefort sauce and grated carrots Yogurt
Thursday 16 Vegetables with potatoes Chicken with sauce or grilled and green salad Fruit
Friday 17 Rice with tomato sauce Cod fritters or grilled white fish and tomato and oregano salad Fruit
Monday 20 Public holiday
Tuesday 21 Pasta salad Chicken “Fingers” and lettuce and seeds salad Fruit
Wednesday 22 Stewed chickpeas Ham and cheese omelette or French omelette and corn salad Fruit
Thursday 23 Soup with stars (also gluten /fructose free / vegetable broth) or gazpacho Homemade beef hamburger and cheese salad Yogurt
Friday 24 Carrots cream with ham leaves Hake sticks or grilled hake and salad Fruit
Monday 27 Pasta shells with bacon, tomato sauce and grated chase (also gluten/lactose free) Tenderloin with apple and onion sauce and green salad Fruit
Tuesday 28  Stewed lentils or lentils salad  Ham croquettes (also gluten free) or grilled steak and grated carrots Fruit
Wednesday 29 Soup with spaghetti rings (also gluten /fructose free /vegetable broth)  Stewed beef with sauce Yogurt
Thursday 30 Rice with tomato Hake with green sauce and lettuce, tomato and olives salad Fruit
Friday 31 Vegetables with potatoes Chicken curry or grilled and lettuce salad Fruit
Nursery school snack
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
 Sandwich Natural yogurt with cereals Fruit and bread sticks Sandwich Sandwich
Menus adapted for students with allergies and intolerances
NOTE: Due to causes beyond our control, the menu may be changed

 

Menús Mayo 🇪🇸

DIA 1er plato 2do plato Postre
Jueves 2 Arroz con salsa de tomate Huevos fritos con ensalada de tomate Yogurt
Viernes 3 Verdura con patatas Pollo al curry o a la plancha y ensalada de lechuga Fruta
Lunes 6 Macarrones con sofrito (con y sin gluten) Calamares a la romana o merluza a la plancha y ensalada verde Fruta
Martes 7 Garbanzos estofados o ensalada de garbanzos Pollo a la plancha o al curry i ensalada variada Fruta
Miércoles 8 Sopa de estrellas (con y sin gluten/fructosa / caldo vegetal) o gazpacho Tortilla de patatas y tomate aliñado Yogurt
Jueves 9 Vichyssoise con picatostes (con y sin gluten / lactosa) Butifarra o lomo a la plancha y ensada de lechuga y pipas Fruta
Viernes 10 Fideos a la cazuela Merluza a la plancha y ensalada de tomate y maíz Fruta
Lunes 13 Espaguetis a la carbonara (con y sin gluten/lactosa) Croquetas de jamón (con y sin gluten) o pollo a la plancha y ensalada de lechuga y olivas Fruta
Martes 14 Lentejas estofadas Huevo frito con ensalada de tomate y orégano Fruta
Miércoles 15 Sopa de pistones (con y sin gluten/fructosa / caldo vegetal) Bistec a la plancha o al Roquefort i zanahoria rallada Yogurt
Jueves 16 Verdura con patatas Pollo con salsa o a la plancha y ensalada verde Fruta
Viernes 17 Arroz con salsa de tomate Buñuelos de bacalao o pescado blanco a la plancha y ensalada de tomate y orégano Fruta
Lunes 20 Fiesta local en Montgat
Martes 21 Ensalada de pasta “Fingers” de pollo y ensalada de lechuga y pipas Fruta
Miércoles 22 Garbanzos estofados Tortilla de jamón en dulce y queso o a la francesa y ensalada de maíz Fruta
Jueves 23 Sopa de estrellas (con y sin gluten/fructosa / caldo vegetal) o gazpacho Hamburguesa casera de ternera y ensada de queso Yogurt
Viernes 24 Crema de zanahoria con virutas de jamón Barritas de merluza o merluza a la plancha y ensalada Fruta
Lunes 27 Pasta tiburón con bacón, salsa de tomate y queso rallado (con y sin gluten /lactosa) Lomo con salsa de manzana y cebolla y ensalada verde Fruta
Martes 28 Lentejas estofadas o ensalada de lentejas Croquetas de jamón o bistec a la plancha con zanahoria rallada Fruta
Miércoles 29 Sopa de pistones (con y sin gluten/fructosa / caldo vegetal) o gazpacho Ternera estofada con salsa Yogurt
Jueves 30 Arroz con tomate Merluza con salsa verde y ensalada de lechuga, tomate y olivas Fruta
Viernes 31 Verdura con patatas Pollo al curry o a la plancha y ensalada mixta Fruta
Merienda Infantil
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Bocadillo Yogurt natural con cereales Fruta i bastoncillos de pan Bocadillo Bocadillo
Menús adaptados para alumnos con alergias e intolerancias
NOTA: Por causa ajenas a nuestra voluntad, puede haber algún cambio en los menús