Mireia Centre d'Estudis

 

Blog

Les pràctiques de laboratori de 1r de Batxillerat científic:

Els alumnes de 1r de Batxillerat científic han preparat dissolucions aquoses de diferents productes químics: cromat de potassi, nitrat de níquel (II) hexahidrat, dicromat de potassi i sulfat de coure (II) hexahidrat.
Primer han fet les dissolucions concentrades a partir dels productes purs i,posteriorment, han produït dissolucions diluïdes a partir de les anteriors.
Elaborant aquesta pràctica els alumnes aprenen la metodologia i el material de laboratori adient,la seva correcta manipulació i les normes de seguretat.

Pràctiques Laboratori Escola mireia Montgat10Pràctiques Laboratori Escola mireia Montgat9Pràctiques Laboratori Escola mireia Montgat8

Pràctiques Laboratori Escola mireia Montgat7Pràctiques Laboratori Escola mireia Montgat5Pràctiques Laboratori Escola mireia Montgat4Pràctiques Laboratori Escola mireia Montgat3Pràctiques Laboratori Escola mireia Montgat2