Mireia Centre d'Estudis

 

Blog

L’arbre dels propòsits:

Què és això dels “ Propòsits” ?

Poden ser individuals i grupals.

Els individuals pretenen  implicar i motivar els alumnes per aconseguir uns objectius que ells mateixos decideixen. El seu esforç ha d’anar dirigit a tots aquells aspectes personals, familiars o escolars que els costen d’acomplir, que requereixen d’un treball focalitzat; es duen a la pràctica tant a nivell de classe com a casa. Passat un temps, tant els nens i nenes com els pares en fan una valoració. És una molt bona iniciativa per assolir fites en les tasques escolars i en les de casa.

Els propòsits grupals tenen com a objectiu  millorar alguns aspectes de l’aula. També requereixen un seguiment focalitzat, i es duen a terme entre el grup d’ alumnes d’una classe. Al cap d’un temps, els alumnes en fan una avaluació en grup.

En el treball de tutoria, els propòsits tenen per objectiu  millorar aquells valors que necessiten un seguiment focalitzat, tant a la classe i a l’escola com a casa. Al cap d’un temps, els alumnes i les famílies en fan una valoració.

És per això que a l’escola tenim l’arbre dels propòsits. Es tracta d’un mural en forma d’arbre on l’alumnat de Primària penja els seus propòsits escolars, personals i familiars establerts pels mateixos nens i nenes en forma de fulla. Al llarg del curs, podem veure com aquest arbre va creixent i  canviant de color en funció dels bons propòsits pel seu creixement personal.

 

És una activitat que resulta ser “ecològica” i molt motivadora!