Mireia Centre d'Estudis

 

RobòTIC

En un món en què les tecnologies són ja omnipresents, volem esmerçar esforços en aprofitar de manera coherent, efectiva i selectiva totes les possibilitats que aquestes ofereixen. No rebutgem la innovació ni la modernitat, però també en som crítics i per això apostem per una educació en què s’ ensenyin i s’aprenguin aquestes tecnologies amb criteri, amb l’ objectiu de saber-les utilitzar correctament. L’ ús de les TIC, les TAC i la Robòtica permeten el treball i el desenvolupament de l’ alumnat en tot un seguit de competències no només instrumentals, sinó també cognitives i actitudinals. Què és RobòTIC?  Aquest és el nom que rep a la nostra escola l’ampliació del projecte de les TIC (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació) i de les TAC (Tecnologies de l’ Aprenentatge i del Coneixement) que iniciarem aquest curs 2017-2018. Ambdues tecnologies ja es treballen des de fa molts anys de manera transversal a totes les etapes, a més de comptar a Secundària amb optatives d’aquest àmbit. Enguany, però, incorporem al nostre projecte la robòtica educativa, amb una programació seqüenciada de continguts des de P3 fins a 4t d’ ESO. Alhora,  volem consolidar el nivell d’informàtica d’ usuari per tal que l’alumnat de l’ escola sigui altament competent en l’àmbit digital.

La nostra proposta didàctica va adreçada també a l’ estimulació d’ aprenentatges físics, matemàtics i tecnològics  per mitjà de la programació de robots i del treball cooperatiu, així com d’ un mètode creatiu i entretingut.

Per tal d’ assolir aquests objectius, la majoria de continguts es proposen com a reptes que l’ alumnat ha de resoldre, en ocasions de manera individual, en d’ altres de manera col·laborativa, però sempre sota el guiatge del professorat degudament format, que és qui fomenta en tot moment el vessant creatiu sense perdre de vista la fita que es vol aconseguir.

Estem segurs que el projecte RobòTIC és un complement a la qualitat del nostre ensenyament i serà rebut amb tanta il·lusió com l’ hem preparat.