Mireia Centre d'Estudis

 

Pla de Lectoescriptura

El Pla de Lectoescriptura del Centre continua tenint com a fil conductor una de les competències fonamentals i transversals de l’aprenentatge: la competència lectoescriptora, sense la qual és impossible de vehicular la resta de coneixements. Així, partint d’aquesta habilitat i d’acord amb les diverses edats dels alumnes, cada mestre/a o professor/a dissenya estratègies aplicables a cadascuna de les àrees, adreçades a satisfer les necessitats especifiques del seu grup classe, tenint sempre en compte la diversitat. Això permet el progrés gradual de l’ alumnat i un seguiment totalment individualitzat del seu aprenentatge. Fruit d’ això, les classes es desdoblen per a reforçar o ampliar segons les necessitats. Al marge d’aquests desdoblaments flexibles, cada docent articula dins del grup classe i dins de la pròpia aula la manera d’ habilitar l’ atenció a la diversitat. Quan s’ escau, de cada contingut o tema s’ elaboren diverses maneres de fer-lo arribar a l’alumnat en funció de les seves característiques i habilitats i alhora es preparen tasques especifiques per a cada nivell. Cada alumne/a és atès d’acord amb la seva realitat.

Pel curs 2017-2018 seguirem aprofundint en el mateix pla i mantindrem com a objectiu prioritari l’expressió escrita. Es mantindran els Tallers de lectoescriptura setmanals (Primària i ESO) per tal de practicar aquesta competència, que completen els continguts treballats a l’ àrea de Llengua Catalana i que, juntament amb el Projecte de Lectura del Centre ens permeten d’ abastar la totalitat de la competència lingüística comunicativa.

Estem satisfets dels resultats obtinguts al llarg del darrers cursos i us en volem fer partícips, al mateix temps que una vegada més us informem d’aquesta metodologia i dinàmica internes que impliquen un gran esforç per part de tota l’escola però que indubtablement paga la pena ja que redunda en el benefici directe dels vostres fills i filles i de la qualitat de la nostra tasca educativa.