Mireia Centre d'Estudis

 

Parvulari

Els infants necessiten tocar, experimentar i viure en la seva pell tots els aprenentatges que els transmetem. És per això que l’Escola treballa amb mètodes que potencien la participació activa i dinàmica dels nens i les nenes: racons de treball i tallers on els infants aprenen a treballar amb autonomia i adquireixen un pensament crític, constructiu i creatiu.
L’estimulació primerenca de les intel·ligències contribueix a posar les bases dels aprenentatges.

Les activitats escolars inclouen la psicomotricitat, l’educació musical, l’aula interactiva, el teatre i la robòtica. És a l’etapa del Parvulari on l’aprenentatge de les llengües estrangeres és més productiu. Per aquest motiu els idiomes que s’utilitzen són el català, castellà i anglès, posant una especial atenció en l’anglès, en el qual s’ hi inverteix la meitat de la jornada escolar.

La relació entre l’Escola i la família és fonamental a Mireia: crea una relació de confiança i respecte en la dinàmica general de l’Escola que beneficia l’educació i la formació dels vostres fills i filles i alumnes nostres.

Informació de l'etapa
  • Horari:9 h - 12 h i 14 h - 17 h