Mireia Centre d'Estudis

 

Blog

Emocionalment intel.ligents i intel.ligentment emocionals.

Actualment tots els estudiosos coincideixen en afirmar que la intel.ligència humana no es pot reduir només al valor numèric d’un coeficient Intel.lectual. Cal contemplar també el que s’anomenen intel.ligència interpersonal i intel.ligència intrapersonal, és a dir, les capacitats per comprendre els altres i per comprendre’s un mateix, respectivament o, dit amb altres paraules, la intel.ligència emocional.

En els darrers anys i des de diversos àmbits, s’ha portat a terme una tasca important i ineludible: la de conscienciar-nos de la necessitat d’educar també emocionalment en i des de l’Escola. No n’ hi ha prou amb assolir els continguts curriculars o acadèmics -importantíssims, sens dubte-, sinó que cal abastar també la competència emocional, ja que la clau de l’èxit dels futurs adults rau en gran part en la bona gestió de les emocions. És per això que resulta imprescindible que l’inici de l’educació emocional es faci el més aviat possible.

A la nostra escola, ja des del Petit Mireia, no perdem mai de vista aquesta dimensió de l’educació i esdevé un dels fils conductors de la nostra tasca educativa. Són molts els vessants que engloba  l’educació emocional però, a grans trets, podríem diferenciar-ne els següents: conèixer les emocions i els sentiments propis i reconèixer-los, manejar-los de la manera adequada, ser el motor de la pròpia motivació i gestionar les relacions interpersonals.

El nostre és un projecte educatiu integral, que es centra en la persona concebuda com un tot en què no hi ha facetes compartimentades i estanques sinó en constant interelació. Per mitjà de l’ educació personalitzada, de les converses individuals del tutor/a amb cadascun dels alumnes i a través  les classes de tutoria grupal, es posa especial èmfasi en aspectes tan importants com són la resolució de conflictes, la presa de decisions, l’autoconeixement i el coneixement dels qui ens envolten, l’empatia, com afrontar els reptes acadèmics i personals sense angoixa i amb actitud assertiva, com assumir les responsabilitats, la gestió de la pressió i de la tensió davant d’algunes situacions quotidianes, com superar els contratemps i els imprevistos, l’autocontrol, la comunicació per mitjà de les emocions, etc.

La medicina ha palesat la relació entre les emocions i la salut física i mental. Per això, sabent que ens heu confiat el millor que teniu, els vostres fills i filles, a Mireia en tenim especial cura i fem tot el que està al nostre abast no només per a què aconsegueixin els seus objectius acadèmics, sinó també per a què es desenvolupin emocionalment de manera adient. Volem que l’ alumnat de Mireia sigui FELIÇ, COMPETENT, EMOCIONALMENT INTEL.LIGENT I INTEL.LIGENTMENT EMOCIONALS.