Mireia Centre d'Estudis

 

El respecte és la base de la meva conducta.

La Generalitat de Catalunya defineix així el respecte a la seva web www.familiaiescola.gencat.cat.

“El respecte és l’actitud de reconeixement dels drets de les persones i la valoració de la seva identitat, opinió o manera de pensar… És la base fonamental per a una convivència justa i pacífica entre tots els membres de la societat. La manca de respecte pot generar conflictes en tots els àmbits: personals, familiars, escolars, socials…

El respecte té a veure amb una manera especial de mirar i tractar els altres. És una aproximació a les persones amb una mirada atenta, però amb una certa cura, sense envair el seu espai.

Cal no confondre respecte amb tolerància; aquesta no implica aproximar-se als altres, sinó que té més a veure amb la indiferència.

Tot i la importància d’aquest valor, malauradament, veiem sovint actituds ben diferents al carrer, als mitjans de comunicació…, com la manca de diàleg, crits, insults… És important que, tant des de la família com des de l’ escola, eduquem amb l’exemple i la educativa, per contrarestar aquests models negatius que reben els nostres alumnes i fills des de ben petits.

El respecte comprèn tots els àmbits de la vida: respecte a un mateix, als altres i al món.

-Respectar-se un mateix és atendre i satisfer les pròpies necessitats, conèixer i valorar les pròpies qualitats i valors i acceptar els errors. Només aprenent a respectar-se un mateix es pot respectar, valorar i acceptar les diferències i els errors dels altres.

-Respectar l’altre és reconèixer-lo i acceptar-lo. 

-Respectar el món és valorar i tenir cura del seu entorn més proper i que es relaciona amb la natura i el medi ambient: els animals, les plantes i tot allò que fa possible la vida al nostre planeta.”

A Mireia C.E tenim la mirada posada en la consecució d’ un objectiu infinit i que alhora permet concrecions en tots els àmbits de la vida: el respecte és la base de la meva conducta. Perquè volem que els i les nostres alumnes siguin sobretot i per damunt de tot persones íntegres, coherents i respectuoses, enguany posarem tots els mitjans necessaris per a avançar en l’ assoliment d’ aquest valor tan preuat,el respecte en totes les seves dimensions.