Mireia Centre d'Estudis

 

Blog

Comencem la primària (proves psicopedagògiques)

L’Equip Psicopedagògic de l’escola, a finals de l’etapa d’Educació Infantil, valora el desenvolupament dels nostres alumnes amb un conjunt de proves: l’avaluació de les aptituds que es consideren bàsiques en finalitzar l’etapa, la prova de lectura i per últim la valoració individual de la parla.

La informació que es treu d’aquestes proves psicopedagògiques és molt valuosa a l’hora de començar l’educació Primària, ja que facilita l’orientació en la tasca educativa tant de la família com del tutor.

Les proves són una eina complementària per avaluar objectivament el grup de nens i nens a l’aula, alhora que es disposa d’indicadors per estar alerta a les necessitats que poden anar sorgint en els alumnes i així donar una resposta educativa adequada al llarg del curs.

L’Equip Psicopedagògic vetlla per la comunicació i el treball conjunt amb els pares i mares, i és per aquet motiu que un cop s’inicia el 1r. curs de Primària, es comenten amb la família de cada infant els resultats de les proves en les diferents aptituds bàsiques per aconseguir un rendiment escolar òptim.