Mireia Centre d'Estudis

 

Centre d’Estudis Mireia

  • mireia_marina

    La nostra filosofia

    Un nivell educatiu de qualitat tècnica, professional i humana que abastí des de l’Educació lnfantil fins a la Universitat o el món laboral.Una atenció personalitzada als alumnes a través de la Tutoría, el treball en equip i la renovació pedagògica.

    L’arrelament a la societat catalana a la qual pertanyem, als seus valors culturals, històrics i língüístics com a punt de partida per a la integració i obertura als signes d’identitat de totes les altres cultures.

    Més informació

Activitats del centre